Dobrodošli k Bibliji

Sveto pismo ni samo za učenje; temveč za življenje. – Lawrence O. Richards

Si želite spoznati, kaj si Bog resnično misli o vas? Ali vas zanima, kako naj bi vi mislil o Bogu? Odgovore na takšna vprašanja lahko odkrijete … v Bibliji!

Biblija vsebuje osebno sporočilo od Tistega, ki je ustvaril celotno vesolje. In ker je Biblija Božja živa Beseda, vam ne vzame le vaše pozornosti, temveč vam govori. Slednje počne na zelo premeten način, saj vam ti verzi, ki jih preberete danes, lahko v bližnji ali daljni prihodnosti pomagajo razrešiti probleme.

Božja beseda je namreč živa in dejavna, ostrejša kakor vsak dvorezen meč in zareže do ločitve duše in duha, sklepov in mozga ter presoja vzgibe in misli srca. (Hebrejcem 4,12)

Biblija razloži, kako je bila napisana

»Predvsem pa védite tole: nobena prerokba v Pismu ni stvar zasebne razlage. Nikoli namreč nobena prerokba ni prišla po človeški volji, ampak so ljudje, nošeni od Svetega Duha, govorili v imenu Boga.« (2 Peter 1,20–21) Ti verzi se nanašajo na starozavezne prerokbe, toda celotna Biblija je navdihnjena: »Vse Pismo je navdihnjeno od Boga …« (2 Timoteju 3:16)

Beseda »navdihnjena« dobesedno pomeni »od Božjega diha«. Iz Božjega obstoja in Njegovega diha so prišle besede Biblije. Opazite lahko, da so tudi druge knjige navdihujoče za branje, saj vas intelektualno in čustveno ganejo, toda te knjige ne vsebujejo Božjih besed. Le Biblija jih vsebuje.

Biblija odkriva, kaj vse si Bog želi, da veste o Njem in o življenju. Vsebuje različne Božje obljube. V nadaljevanju je nanizanih nekaj Božjih obljub za vas:

 • Bog bo uporabil vse v vašem življenju za dobro in vas skušal približati Jezusovi podobi. (Rimljanom 8,28–29)
 • Vedno bo z vami. (Matej 28,20)
 • Radodarno vam bo podaril modrost, če Ga boste prosili. (Jakob 1,5)
 • Potešil bo vse vaše potrebe. (Filipljanom 4,19)
 • Bog pozna vaše potrebe še preden ga prosite. (Matej 6,32)
 • Ko boste molili s hvaležnostjo, vas bo Božji mir varoval skozi življenje. (Filipljanom 4,4–7).

Z večino knjig se največ naučite, če začnete z branjem na prvi strani. Morda se vam zato zdi, da je najbolje, če začnete z branjem Biblije na prvi strani prve Mojzesove knjige. Na koncu koncev Geneza pomeni »Začetek« oziroma »Stvarjenje«. Toda Biblija ni vedno postavljena v kronološkem zaporedju: knjige Biblije so postavljene po določenih kategorijah. Predlagamo vam, da se držite priporočenega zaporedja branja Biblije, kot je zapisano na koncu tega članka. Tovrstno zaporedje vam poda zelo dobro razumevanje največjih tematik Svetega pisma ter seznani vas z večjim delom zgodovine.

Ključ za razumevanje Biblije je Kristus

Starozavezne knjige pričakujejo Njegov prihod. Evangeliji (Matej, Marko, Luka, in Janez) odkrijejo Jezusovo identiteto in namen, s katerim je prišel na svet. Ostali del Nove zaveze pa razloži implikacije, ki jih ima Jezus na naše življenje. Da bi razumeli Staro zavezo, morate začeti z Novo zavezo.

Jezus pravi, da je prišel na svet, da nam da življenje v izobilju; deloma to vključuje poznavanje Biblije in sledenje Njegovi besedi. Jezus je rekel: »Tedaj je Jezus govoril Judom, ki so verovali vanj: ›Če ostanete v moji besedi, ste resnično moji učenci. In spoznali boste resnico in resnica vas bo osvobodila.‹« (Janez 8,31–32)

Šele ko vam nekdo razodene Božjo besedo, lahko postanete kristjan: »Ker niste bili prerojeni iz uničljivega, temveč iz neuničljivega semena, po Božji besedi, ki je živa in večna.« (1 Peter 1,23) In nato rastemo na enak način: prek Božje besede. »Kot pravkar rojeni otroci zakoprnite po pristnem duhovnem mleku, da boste z njegovo pomočjo rasli v odrešenje, če ste res okusili, da je Gospod dober.« (1 Peter 2,2–3)

Celoten Psalm 119 govori o vrednosti, ki jo ima študiranje Biblije. Tukaj je izpostavljenih le nekaj: »Tvoj izrek hranim v svojem srcu, da ne bi grešil zoper tebe.« (v11) »Kako ljubim tvojo postavo, ves dan je ona moje premišljevanje. Tvoja zapoved me dela modrejšega od mojih sovražnikov, kajti ona je vedno moja. Postal sem modrejši kakor vsi moji učitelji, kajti tvoja pričevanja so moje premišljevanje.« (v97–99) »Tvoja beseda je svetilka mojim nogam, luč moji stezi.« (v105)

Branje Biblije je intelektualna vaja. Toda za razumevanje duhovnih sporočil in njihovo uporabo je potrebno vodstvo Svetega Duha. Ko berete Biblijo, zraven molite in prosite Boga, da vam jasno razodene, kaj želi, da spoznate: »Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico.« (Janez 16,13) Pričakujte napredek v svojem znanju – Bog vas želi učiti skozi svoje besede. Toda ne zanašajte se na svoja čustva. Velikokrat sem imel najlepše trenutke branja Biblije takrat, ko sem se odločil nadaljevati še 15 minut, čeprav je bilo preteklih 15 minut branja zelo dolgočasnih.

Če je vaše branje Biblije redno in dnevno, bo to postala navada v vašem življenju. Poiščite si mesto brez motenj. Bodite kreativni in izberite tisti del dneva, ko ste najbolj pozorni in željni preživeti nekaj časa z Bogom. Zapomnite si: Želite si ustvariti odnos z Bogom in želite si biti sposobni pogovora z Njim. Beležite si znanje, ki ste ga pridobili z branjem Biblije. Pisanje vam pomaga organizirati misli in predstavlja nekaj, čemur se lahko vrnete nekaj mesecev pozneje.

Bog bo častil čas, katerega porabite Zanj, in opazili boste, kako rastete v veri. To bo zelo dobro in koristno porabljen čas.

Priporočen vrstni red branja:

 • Janez,
 • 1 Janez,
 • Rimljanom,
 • Galačanom,
 • Efežanom,
 • Filipljanom,
 • Kološanom,
 • Luka,
 • Apostolska dela,
 • 1 Tesaloničanom,
 • 2 Tesaloničanom,
 • 1 Timoteju,
 • 2 Timoteju,
 • Jakob,
 • Marko,
 • 1 Korinčanom,
 • 2 Korinčanom
 • 1 Mojzes (Geneza),
 • 2 Mojzes (Eksodus),
 • Jozue,
 • Pregovori,
 • 1 Samuel,
 • 2 Samuel.

Imam vprašanje …