Ali je Bog sedaj v mojem življenju?

Po tem ko ste se odločili, da povabite Jezusa v svoje življenje, je pomembno, da veste, ali vas je Bog slišal. Da, Jezus je obljubil, da bo vstopil v naša življenja, če ga za to prosimo.

V Razodetju 3,20 nas Jezus nagovori: »Glej, stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in večerjal z njim, on pa z menoj.« Ali ste odprli vrata svojega srca Bogu? Če ste jih, kaj je On obljubil, da bo naredil? Ali bi vas Bog zavajal?

Prvo Janezovo pismo 5,14 pravi: »In to je zaupnost, ki jo imamo z Njim: On nas usliši, kadar ga prosimo po njegovi volji.«

V Janezu 6,37 Jezus pravi: »Vse, kar mi da Oče, bo prišlo k meni; in kdor pride k meni, ga nikoli ne bom zavrgel.« In v Janezu 10,27–29 je Jezus rekel: »Moje ovce poslušajo moj glas; jaz jih poznam in hodijo za menoj. Dajem jim večno življenje; nikoli se ne bodo pogubile in nihče jih ne bo iztrgal iz moje roke. Moj Oče, ki mi jih je dal, je večji od vseh, in nihče jih ne more iztrgati iz Očetove roke.«

Jezus je umrl na križu za naše grehe, zato da bi bili lahko v odnosu z Njim. Ni mu vseeno za odnos. Šel je do konca, da bi nas združil v odnosu z Njim. Naše grehe je naložil nase in nas prekril s svojo pravičnostjo, tako nam je popolnoma odpustil in nas obenem popolnoma sprejel. Ni nam treba najprej živeti dobrih življenj, opravljati verskih ritualov ali preživeti let moledovanja. Bog je edini, ki je omogočil, da imamo odnos z Njim. In mi prihajamo k Njemu, tako da se opiramo na to, kar je On naredil za nas, in ne toliko na lastna dejanja. Za naše grehe je plačal zato, da bi nam odpustil in prišel v naša življenja. Prvo Petrovo pismo 3,18 pravi: »Sicer pa je tudi Kristus trpel zaradi grehov, in sicer enkrat za vselej, pravični za krivične, da bi vas pripeljal k Bogu.«

Ko oseba prosi Jezusa, naj vstopi v njeno življenje, je vznemirljivo vedeti, kaj ji Bog pravi, da sedaj velja za njen odnos z Bogom:

  • Sedaj ste v miru z Bogom — »Ker smo torej opravičeni iz vere, živimo v miru z Bogom po našem Gospodu Jezusu Kristusu.« (Rimljanom 5,1)

  • Postali ste Božji otrok — »Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime.« (Janez 1,12)

  • Ne živite več v temi — »Nekoč ste bili namreč tema, zdaj pa ste luč v Gospodu. Živite kot otroci luči.« (Efežanom 5,8) »On nas je namreč iztrgal iz oblasti teme in nas prestavil v kraljestvo svojega ljubljenega Sina, v katerem imamo odkupitev, odpuščanje grehov.« (Kološanom 1,13–14)

  • Odpuščeni so vam grehi — »O njem pričujejo vsi preroki: Vsakomur, ki veruje vanj, so v njegovem imenu odpuščeni grehi.« (Apostolska dela 10,43) »V njem, po njegovi krvi imamo odkupitev, odpuščanje prestopkov po bogastvu njegove milosti« (Efežanom 1,7–8) »Božja ljubezen do nas pa se je razodela v tem, da je Bog poslal v svet svojega edinorojenega Sina, da bi živeli po njem. Ljubezen je v tem – ne v tem, da bi bili mi vzljubili Boga. On nas je vzljubil in poslal svojega Sina v spravno daritev za naše grehe.« (Janez 4,9–10)

  • Prejeli ste večno življenje — »Resnično, resnično, povem vam: Kdor posluša mojo besedo in veruje njemu, ki me je poslal, ima večno življenje in ne pride v obsodbo, temveč je prestopil iz smrti v življenje.« (Janez 5,24) »Pričevanje pa je v tem: Bog nam je dal večno življenje in to življenje je v njegovem Sinu. Kdor ima Sina, ima življenje; kdor nima Božjega Sina, nima življenja. To vam pišem, da boste vedeli, da imate večno življenje, vam, ki verujete v ime Božjega Sina.« (1 Janez 5,11–13)

  • Prejeli ste pečat Svetega Duha — »V njem ste tudi vi slišali besedo resnice, evangelij svojega odrešenja. Vanj ste tudi verovali in v njem prejeli pečat Svetega Duha, ki je bil obljubljen.« (Efežanom 1,13)

  • Lahko začnete spoznavati Božjo ljubezen do vas — »Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosíte, kar koli hočete, in se vam bo zgodilo. V tem je poveličan moj Oče, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci. Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni! Če se boste držali mojih zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem se tudi jaz držal zapovedi svojega Očeta in ostajam v njegovi ljubezni. To sem vam povedal, da bo moje veselje v vas in da bo vaše veselje dopolnjeno.« (Janez 15,7–11)

Kaj narediti za rast v odnosu z Bogom?

Za to, da dobro spoznate Boga, morate preživeti čas v Njegovi besedi (Sveto pismo) in ga prositi, naj vam odkriva Sebe in naj vam pomaga pri gradnji odnosa z Njim. Janezov evangelij (četrta knjiga v Novi zavezi) je odlično izhodišče za to.

Z Njim se prosto pogovarjajte. Bog nas spodbuja z naslednjimi besedami: »Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo, z zahvaljevanjem. In Božji mir, ki presega vsak um, bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu.« (Filipljanom 4,6–7)

Imam vprašanje …