Bo odnos obstal?

Kako lahko vemo, da je naš odnos z Bogom zagotovljen?

V življenju imamo veliko odnosov, ki ne trajajo večno. Opažamo ločitve, odnosi s prijatelji postajajo vedno bolj hladni in oddaljeni, prihaja tudi do smrti ljubljenih oseb. In morda se sprašujete, kakšen bo odnos z Bogom … Bo obstal za vedno?

Bog pravi: »Nikakor te ne bom pustil samega, nikakor te ne bom zapustil.« (Hebrejcem 13,5) Ko vero položimo v Jezusa, postanemo Božji otroci in za vedno počivamo v Njegovi ljubezni. Sledijo verzi, ki nam pomagajo spoznati, kaj se dejansko dogaja v našem odnosu z Bogom.

Odnosa z Bogom si ne prislužimo, niti ne delamo, da bi v njem ostali. Biblija je glede tega zelo jasna – ko sprejmemo vero v Jezusa, postanemo sprejeti od Boga.

»Božja pravičnost se daje po veri v Jezusa Kristusa, in sicer vsem, ki verujejo. Ni namreč nobene razlike: saj so vsi grešili in so brez Božje slave, opravičeni pa so zastonj po njegovi milosti, prek odkupitve v Kristusu Jezusu.« (Rimljanom 3,22–24)

Sledeči verzi vam bodo pokazali, kaj velja za vaš odnos z Bogom.

Preden postanemo kristjani

Morda se tega ne zavedate, toda preden postanemo kristjani, nas Biblija opisuje z naslednjimi besedami:

 • Božji sovražniki (Rimljanom 5,10)
 • nemočni (Rimljanom 5,6)
 • brezbožni (Rimljanom 5,6)
 • grešniki (Rimljanom 5,8)
 • izgubljeni (Matej 18,11)
 • revni (Razodetje 3,17)
 • slepi (2 Korinčanom 4,4)
 • pod Božjo sodbo (Janez 3,36)
 • mrtvi zaradi grehov (Efežanom 2,1)
 • neumni, v zablodah (Titu 3,3)
 • tisti, ki delajo hudobno (Kološanom 1,21)
 • daleč stran od Boga (Efežanom 2,13)
 • tisti, ki so brez upanja (Efežanom 2,12)
 • tisti, ki hodijo v temi (Janez 8,12).

Sedaj, ko smo kristjani

Od trenutka, ko smo sprejeli vero v Jezusa, dobimo nov odnos z Bogom in novo življenje. Sedaj, ko imamo vero v Jezusa, smo:

 • v miru z Bogom (Rimljanom 5,1)
 • Božji otroci (Janez 1,12)
 • v celoti oproščeni (Kološanom 1,14)
 • približani Bogu (Efežanom 2,13)
 • zapečateni s Svetim Duhom (Efežanom 1,13)
 • ne živimo več v temi (Efežanom 5,8)
 • člani Njegovega kraljestva (Kološanom 1,13–14)
 • ljubljeni od Boga (1 Janez 4,9,10; Janez 15,9)
 • podarjeno nam je večno življenje (Janez 3,16)
 • varni v Božji ljubezni (Rimljanom 8,38–39)
 • rešeni z Božjo milostjo (Efežanom 2,8,9)
 • Jezus prebiva v naših srcih (Efežanom 3,17)
 • izvoljeni od Boga (Efežanom 1,4,5)
 • prestopili iz smrti v življenje (Janez 5,24)
 • živi v Jezusu (Efežanom 2,15)
 • pravični v Božjih očeh (2 Corinthians 5,21)
 • vodi nas pastir (Janez 10,27).

Jezus pravi: » /…/ kdor pride k meni, ga nikoli ne bom zavrgel.« (Janez 6,37) Naprej to opiše z naslednjimi besedami: »Dajem jim večno življenje; nikoli se ne bodo pogubile in nihče jih ne bo iztrgal iz moje roke. Moj Oče, ki mi jih je dal, je večji od vseh, in nihče jih ne more iztrgati iz Očetove roke. Jaz in Oče sva eno.« (Janez 10,28–30) Trdno nas drži.

Dalje smo lahko »prepričani, da bo on, ki je začel v vas dobro delo, to delo dokončal do dneva Kristusa Jezusa« (Filipljanom 1,6).

Jezus je v celoti plačal za naše grehe in ko se mu enkrat zahvalimo (se zanašamo nanj), ga sprejmemo v naše življenje. Tako dobimo odpuščanje vseh grehov in njegovo sprejetje, kakor da ne bi nikoli grešili.

Ta odnos je zaščiten, pa ne z našimi (ne)deli, ampak zaradi Božjega značaja (in obljub) ter Jezusove smrti namesto nas. Jezus je »kupil« naš odnos z Bogom ter izbrisal kazen za naše grehe, ki je stala med nami in Bogom. In tako smo postali Božji otroci, odpuščeni grehov, obdani z Bogom, pravični v Njegovih očeh, saj je Jezus spravna daritev za naš grehe. Žal pa bomo kljub temu še vedno grešili. Še vedno se bomo našli na razpotju med delanjem tistega, kar mi želimo, in tega, kar si za nas želi Bog. Toda naši bodoči prestopki ne vplivajo na naš varen odnos z Bogom. Trdno stojimo v odnosu z Bogom, saj je rekel: »Ker smo torej opravičeni iz vere, živimo v miru z Bogom po našem Gospodu Jezusu Kristusu.« (Rimljanom 5,1).

Odrešenje prek Jezusa je Božji milostni dar, ki ga sprejmemo prek vere enkrat za vselej. V tistem trenutku smo začeli odnos z Bogom, ki traja večno. Naš odnos z Bogom ne temelji na naši osebni svetosti, velikosti vere, žrtvovanjih, dobrih delih ali verskih dejanjih. Bog si ne želi, da bi se osredotočali na svoja dejanja, ampak v celoti le na Jezusa.

V nasprotju z drugimi odnosi je odnos z Bogom zagotovljen zaradi tega, ker nas je On sam pripeljal v ta odnos in nam obljublja večno življenje.

1 Korinčanom 1,9 pravi: »Zvest je Bog, ki vas je poklical v občestvo s svojim Sinom Jezusom Kristusom, našim Gospodom.«

Imam vprašanje …