Vam ni treba poslušati satana

Bilo je zgodaj januarja. Ravno sem se vrnila domov, ko sem opravila z vsemi govori na konferencah. Tistega jutra sem se zbudila depresivna in brez volje. Razmišljala sem: »Moje življenje je končano. Preživela sem najboljša leta svojega življenja. Moje delo misijonarke je končano. Sploh ne čutim, da me Bog ljubi.« Zakaj bi sploh imela take misli? Od kod so prišle? In kako jih lahko sama odpravim stran? Proti koncu dneva sem se počutila bolje. Moj duh se je dvignil in spet sem imela upanje. Ampak kaj sem morala narediti in kaj je prineslo spremembo mojemu mišljenju? To želim podeliti z vami zato, da lahko tudi vi premagate strah, nevoljo ali katero koli drugo duhovno bitko, ki pride nad vas.

V mojih letih misije sem se naučila, da imamo sovražnika za naše duše. Ne vidimo ga, ampak je tam.

1 Peter 5,8 pravi: »Trezni bodite in budni! Vaš nasprotnik hudič hodi okrog kakor rjoveč lev in išče, koga bi požrl. Čeprav se mu upiramo.«

Kdo je satan?

Kdo natanko je satan? To je ta, ki ga v Svetem pismu najdemo opisanega s pridevnikom »zlobni«. On ni nasprotje Bogu, kot da bi se hotel poistovetiti z njim, ker Bog nima »prijatelja«. Bogu ni enakega. Satan je samo angel pod Božjo sodbo. Satan želi imeti kontrolo nad kristjani, ampak nam je rečeno: »Otroci, vi ste od Boga in ste jih premagali, ker je tisti, ki je v vas, večji od onega v svetu.« (1 Janez 4,4) Toda še vedno skuša satan zavesti kistjane. On nas premami, da grešimo in nas skuša prepričati, naj ne verjamemo v Boga. On je naš nasprotnik. Mi ga ne vidimo, ampak on je tam. Sam Jezus je molil za nas, da nas Oče obvaruje hudega. (Evangelij po Janezu 17:15)

V Svetem pismu satana opisujejo kot obtoževalca, očeta laži, morilca, obrekovalca, nasprotnika. Pavel pravi v Efežanom: »Kajti naš boj se ne bije proti krvi in mesu, ampak proti vladarstvom, proti oblastem, proti svetovnim gospodovalcem te mračnosti, proti zlohotnim duhovnim silam v nebeških področjih.« (Efežanom 6,12) Mi smo proti nečemu. V Korinčanom 2:11 pravi Pavel, da ni mogel ignorirati satanovega načrta, ampak njegove misli nam niso znane.

Nimamo razloga, da bi se bali. Jaz vas nikoli ne bi spodbudila, da se osredotočite na to, kar je temačno, čeprav vsekakor obstaja. Želim pa, da se zavedate zmage, ki jo imamo v Kristusu. Resnice in varnosti, ki sta naši.

Kako natančno pa satan deluje? Kaj počne? Primarni satan se trudi, da bi nas zavedel – trudi se, da je nekaj videti kot resnica, čeprav ni. Dr. Neil Anderson, ki dela za Freedom in Christ Ministries, je pojasnil svoje opazovanje.

Sveto pismo opisuje satana v treh oblikah:

  • skušnjavec (Evangelij po Mateju 4:3),
  • obtoževalec (Razodetje 12:10) in
  • oče laži (Evangelij po Janezu 8:44).

Dr. Anderson opazi: »Če bi jaz imel namen, da te skušam, bi ti to vedel. Če bi te nečesa obtožil, bi vedel. Če pa bi te želel zavesti, ne bi vedel. Moč satana je laž. Če odstraniš laž, odstraniš moč.«

Odziv satana

Kako se mi soočimo s satanovimi lažmi? Pogledamo, kaj pravi Bog. Torej, ko se počutite kot slab kristjan, recimo če niste preživeli dovolj časa v molitvi ali Božji besedi, ali se počutite, kot da ste Boga razočarali, začnete razmišljati tako: »Bog mora res biti razočaran nad mano, verjetno bo, kar obupal nad mano.« Torej, kaj pravi Božja beseda? »Prepričan sem, da bo on, ki je začel v vas dobro delo, to delo dokončal do dneva Kristusa Jezusa.« (Filipijanom 1,6) Nadalje pravi: »Zdaj ni torej nobene obsodbe za tiste, ki so v Kristusu Jezusu.« (Rimljanom 8,1)

Mogoče pa razmišljate tako: »Bog me ne ljubi, ker če bi me, potem ne bi imel toliko težav in preglavic.« To se vam mogoče zdi resnično, ampak poglejmo, kaj pravi Božja beseda: »Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil ...« (Evangleij po Janezu 15,9) Ljubezen je v tem – ne v tem, da bi bili mi vzljubili Boga …« (1 Janezovo pismo 4,10) »Poglejte, kakšno ljubezen nam je podaril Oče: Božji otroci se imenujemo in to tudi smo.« (1 Janezovo pismo 3,1)

Predstavljajte si, da ste naredili greh in vas satan obtožuje, govori vam, da vam Bog nikoli ne bo odpustil. To je laž! Kako vemo? Božja beseda pravi: »Če pa svoje grehe priznavamo, nam jih bo odpustil in nas očistil vse krivičnosti, saj je zvest in pravičen.« (1 Janez 1,9)

Poglejmo še en primer. Recimo, da ste nekomu všeč in ta oseba vam pravi: »Ker se imava res rada, ne bova imela težav pri Bogu, če bova imela spolni odnos.« Ampak kaj pravi Sveto pismo? »Zakon naj spoštujejo vsi in postelja naj bo neomadeževana.« (Hebrejcem 13,4) »Kajti to je Božja volja, vaše posvečenje: da se vzdržite nečistovanja, da vsakdo izmed vas ohrani svoje telo v svetosti in časti, ne pa v poželjivi strasti kakor pogani, ki ne poznajo Boga.« (1 Tesaloničanom 4:3–5)

Ne smemo dopustiti, da naši občutki ali satanove laži zavedejo resnico. Božja beseda je bolj resnična kot vsi naši občutki, mišljenje ali videnje. Satan se trudi, da bi nas prepričal v nasprotno, trudi se, da verjamemo, da nam Bog želi nekaj odvzeti. Ampak Bog je ta, ki nas je ustvaril in nas tako ljubi, da je umrl za nas. Ko se spopadamo s satanovimi lažmi, moramo poznati resnico.

Morate poznati njegovo besedo, preden vas osvobodi. Pisano je, da se izogibajmo hudega »trdni v veri«. (1 Peter 5,9) Vera ni občutek. Je odločitev, ki jo moramo narediti. Da dobimo svobodo v duhovni bitki, vzamemo te misli, občutke in mikavnosti ter se vprašamo: »Kaj pravi Božja beseda o tem?« Jezus je molil k Očetu, »da jih obvaruje hudega«. Ali veste, kaj pravi takoj za tem? Pravi tako: »Posveti jih v resnici; tvoja beseda je resnica.« (Janez 17,17) In Jezus še reče: »Spoznali boste resnico in resnica vas bo osvobodila.« (Janez 8,32)

Odkrila sem, kako pomembno je vedeti, kdo smo mi v Kristusu. Pavel piše v Efežanom tako: »In razsvetljene oči srca, da bi vedeli, v kakšno upanje vas je poklical, kako bogato je veličastvo njegove dediščine v svetih, kakšna je čezmerna veličina njegove zmožnosti do nas, ki verujemo po dejavnosti njegove silne moči. (Efežanom 1,18–19).

Ko se zavemo, da imamo negativne misli o nas in Bogu ali o drugih, kaj naredimo z njimi? Efežanom 6 pravi: » … vzemite ščit vere; z njim boste mogli pogasiti vse ognjene puščice hudega.« Pravi, da bomo zmožni pogasiti vse goreče puščice hudega. To so misli, ki pridejo iz ničesar, podobno kot goreče puščice. Kaj naredimo z njimi? »Poglejte,« pravi »vzemite ščit vere.« To je nekaj, kar moramo mi narediti. Ne moremo si privoščiti, da smo pasivni v duhovni bitki. Jakob 4,7 pravi: »Podvrzite se torej Bogu, hudiču pa se uprite in bo od vas pobegnil.« Božjo besedo moramo resno vzeti, ker goreče puščice, ki napadajo, so usmerjene v naše misli.

Ste kdaj občutili, da ste morali skozi neko preizkušnjo, kot da vas satan skuša prepričati, da temu se pa res ne morate upreti? Tukaj je verz, ki si ga je vredno zapomniti v takšnih časih: »Znašli ste se le pred človeško preizkušnjo, Bog pa je zvest in ne bo dopustil, da bi bili preskušani čez svoje moči, ampak bo ob preizkušnji tudi omogočil izhod iz nje, da jo boste mogli prestati.« (1 Korinčanom 10,13)

Misli v ujetništvu

Satan ne more brati naših misli, lahko pa jih vstavi v nas. Druga Korinčanom 10,5 pravi: »… vsako misel podvržemo poslušnosti Kristusu.« Dobro, katere misli pa so ujete? Misli, ki nam pridejo na misel in so v nasprotju s tem, kar Bog govori o vas. Misli, ki so v nasprotju s tistim, kar Bog pravi o sebi in drugih.

Misli lahko postanejo dejanja; dejanja lahko postanejo navade. In vse se začne samo z eno mislijo. Bog želi, da zaupamo njegovi besedi bolj kot zaupamo našim občutkom, bolj kot zaupamo temu, kako se stvari zdijo. Božja beseda je bolj resnična kot kar koli jaz mislim. Je bolj resnična od tega, kar čutim. Je bolj resnična od tega, kako se stvari zdijo. Sveto pismo pravi: »Trava se posuši, cvetica ovene, beseda našega Boga pa obstane na veke.« (Izaija 40,8) David v Psalmih pravi: »Tvoja beseda je svetilka mojim nogam, luč moji stezi.« (Psalm 119,105)

Jezus nam je dal priliko, ki govori o pomembnosti poslušanja in obnašanja, na kar on pravi: »Zato je vsak, ki posluša te moje besede in jih uresničuje, podoben preudarnemu možu, ki je zidal svojo hišo na skalo. Ulila se je ploha, pridrlo je vodovje in zapihali so vetrovi ter se zagnali v to hišo, a vendarle ni padla, ker je imela temelje na skali.« (Matej 7,24–25) Nadaljuje in pravi: »Če se boste držali mojih zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem se tudi jaz držal zapovedi svojega Očeta in ostajam v njegovi ljubezni. To sem vam povedal, da bo moje veselje v vas in da bo vaše veselje dopolnjeno.« (Janez 15,10–11)

Lahko se upremo vsaki situaciji, misli ali občutku in se obrnemo na našo skalo (Psalm 18,47). Ta, ki nas ljubi, nas vodi k resnici. (Evangelij po Janezu 16:13) Satan vas bo skušal, obupal, porazil. Ampak on je lažnivec in mi se moramo soočiti z našim Bogom in mu predati vse laži. Ko mi dvignemo naš ščit vere v Božji besedi, bomo obstali zmagoviti v Kristusu.

»Slavljen bodi GOSPOD, moja skala, ki uči moje roke za boj, moje prste za vojno; moja dobrota in moja trdnjava, moja utrdba in moj osvoboditelj, moj ščit in tisti, h kateremu se zatekam …« Psalmi 144,1–2 »Slavil bom GOSPODA ob vsakem času, njegova hvalnica bo vedno v mojih ustih. Poveličujte z menoj GOSPODA, povzdigujmo njegovo ime vsi skupaj. Iskal sem GOSPODA in me je uslišal, vseh mojih strahov me je rešil. Okusite in glejte, kako dober je GOSPOD. Blagor možu, ki se zateka k njemu! Veliko nesreč zadene pravičnega, a iz vseh ga GOSPOD rešuje.« Psalmi 34, 2,4,5,9,20 »Dobro je zahvaljevati se GOSPODU, prepevati tvojemu imenu, Najvišji, oznanjati zjutraj tvojo dobroto, tvojo zvestobo ponoči.« Psalmi 92:2–3

Z dovoljenjem, odlomek iz knjige Faith Is Not a Feeling, avtorice Ney Bailey.

Dodatno branje: The Bondage Breaker by Dr. Neil T. Anderson,
Harvest House Publishers Victory Over Darkness by Dr. Neil T. Anderson, Regal Book

Imam vprašanje …