Povezovanje z drugimi kristjani

»Noben človek ni otok, sam sebi zadosten; vsak človek je kos celine, del celote.« John Donne, Meditacija XVII

Mar ne bi bilo krasno poznati starejših kristjanov, ki bi vam pomagali rasti v veri? Kristjanov, ki prisluhnejo vašim dvomom, razumejo vaše težave in so vzor življenja v veri ter zanašanja na Boga?

V trenutku, ko ste vstopili v odnos z Jezusom Kristusom, ste hkrati pričeli tudi odnose z drugimi kristjani. Sedaj ste del Božje družine, v kateri ni sirot. Bog svojim otrokom ni namenil živeti kot posamezni otoki vere, temveč kot skupnost vernikov, medsebojno povezanih in del nečesa veliko večjega, kot so sami. To »nekaj« predstavlja Cerkev.

Beseda »cerkev« izhaja iz grške besede, ki v izvoru pomeni »pripadati Gospodu«. Sveto pismo razlaga, da je vsak kristjan – vsak, ki resnično veruje v Jezusa Kristusa – del Cerkve, četudi ni nikoli vstopil v cerkveno zgradbo. Božja univerzalna Cerkev (po navadi pisana z veliko začetnico) presega denominacijske, kulturne in narodnostne meje. Sveto pismo to zvezo vernikov opisuje kot »Kristusovo telo«.

Povsod ste del družine s kristjani. To je splošni vidik Cerkve. V družini z verniki ste tudi prav tam, kjer živite. Čakajo, da vas spoznajo bodisi v krščanski organizaciji v vašem kampusu bodisi v lokalni cerkvi.

»Popolna« cerkev

Kot mlad kristjan sem bil zelo kritičen do cerkva. Zakaj bolje ne razlagajo Svetega pisma ali ne dosegajo sveta za Kristusa? Zakaj je v njih toliko hinavcev? Neko nedeljo je naš pastor govoril o vlogi Cerkve in od takrat se me oklepa njegova misel: »Če najdete popolno Cerkev, se ji ne pridružite. Pokvarili jo boste, ker ste nepopolna oseba.« Zavedel sem se, da sem bil do moje Cerkve – tako kot do ostalih – neznansko dvoličen. Jaz nisem popoln – kako bi torej mogel pričakovati, da bo moja Cerkev popolna?

Cerkev je Božja ustanova. Kristus jo je vzpostavil kot zemeljsko predstavnico sebe. V njej domujejo ljudje, ki so še vedno v postopku odraščanja v Kristusu. Nekateri ljudje v cerkvah, ki jih obiščete, morda sploh niso kristjani, ali pa so, vendar pred Kristusa postavljajo druge prioritete v življenju.

Čeravno vam ne bo uspelo najti popolne cerkve, bi morali najti tisto, ki je prava za vas. Na tej točki si morda mislite: »Krasno! Vendar … v katero cerkev naj grem? Kako najdem cerkev, ki je prava zame?« No, tu je spletna povezava, kjer najdete cerkve ter ostale krščanske organizacije, in tu so nekatera vprašanja, ki si jih morate zastaviti pri njihovem obisku.

V kaj ta cerkev veruje?

Najbrž imajo natisnjeno izjavo o veri. Preberite jo ter preverite, če jo razumete in se z njo strinjate. Če imate vprašanja o njihovih prepričanjih, jih zastavite pastorju.

Ali ta cerkev izkazuje ljubezen?

Kristjani so znani po svoji ljubezni. Jezus je rekel: »Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj! Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen.« (Janez 13,34–35) Kako torej veste, ali cerkev izkazuje ljubezen?

Gene Getz v knjigi Measure of a Church (Merjenje oz. ocenjevanje cerkve) pravi, da je svetopisemska ljubezen podobna pojmu biti po Kristusovi podobi: »Svetopisemska ljubezen vključuje naravnanost ter izkazovanje dejanj do drugih ljudi, kot jih je prikazal Kristus, ko je prišel na svet in živel med ljudmi.«

Taka ljubezen se izkazuje v odpuščanju ter vzpodbujanju namesto v zagrenjenosti ter opravljanju; v potrpljenju ter razumevanju nezaželene osebe. Ko opazite izkazovanje ljubezni v cerkvi, vidite Kristusa na delu.

Kako cerkev uporablja Sveto pismo?

Skoraj vsako bogoslužje vključuje čas, ko duhovnik prebere odlomek iz Biblije ter govori o njem. Ko poslušate sporočilo, si ustvarite miselni ali pisni oris. Ali uči to, o čemer govori odlomek, ali pa ga uporablja kot odskočno desko za svoje argumente?

Ko spoznate člane cerkve, raziščite načine, na katere so opremljeni za službo. Nekatere cerkve so zelo dobre v učenju svojih članov, kako preučevati Sveto pismo, svetovati prijateljem, pomagati ljudem v stiski ali pričevati o svoji veri. Ali imajo člani vse potrebno za preučevanje Božje besede in živijo po njej s tem, da služijo drugim?

O čem se pogovarjajo njeni člani?

Vsi potrebujemo pogovor o včerajšnji tekmi ali o tem, kako so naši otroci. Širok izbor tem za pogovor z drugimi kristjani ni nekaj neduhovnega. Kristjani bi morali uživati življenje! Vendar če se pogovori v cerkvi ne razlikujejo od pogovorov v službi, nekaj manjka. Jezus Kristus je najbolj čudovita oseba v vesolju. Ali častijo ter povzdigujejo Jezusa Kristusa? Je na njihovih srečanjih prisoten duh slavljenja, ljubezni in predanosti Njemu? Že po tem, ko nekajkrat obiščete neko cerkev, dobite občutek, zakaj se ljudje res zbirajo: zaradi sebe, svojega pastorja, pridig, ki ustrežejo njihovim ušesom, ali ugleda. Glavni namen bi moral biti poveličevanje Boga.

Ali je cerkev pripravljena sodelovati z drugimi krščanskimi organizacijami?

Cerkev, ki priznava duhovno enotnost univerzalnega Kristusovega telesa, bi morala biti pripravljena podpirati ter moliti za druge krščanske službe. Kateri koli skrajni separatizem ali individualizem nista vzorec, ki ga vidimo med cerkvami Nove zaveze.,

Sprejemanje odločitve

Po tem, ko ste obiskali število cerkva ter se odločili, začnite iskati priložnosti za spoznavanje ostalih članov kot ljudi. Nekateri člani se bodo morda pri predstavljanju obotavljali, ker so tudi sami v cerkvi dokaj na novo. Sprejmite pobudo in spoznajte ljudi.

V svojem odnosu s Kristusom ne boste odraščali, če boste »zabubljeni« v zasebnem krščanstvu. Obstaja veliko ljudi, ki jim je mar za vas in bi vam želeli pomagati v težkih časih. Oni sestavljajo Božji »čudež odrešitve«. Oni sestavljajo cerkev.

Če želite najti cerkev ali krščansko skupino v bližini, prosim, poglejte: povezovanje.

(1) Gene Getz, The Measure of a Church (Glendale, CA: Regal Books, 1975), str. 33.

Imam vprašanje …