Priprava na težke trenutke

Biblija polaga veliko pomembnost našemu umu. Apostol Pavel je sokristjanu govoril naslednje besede: »Da se prenovite v duhu svojega uma.« (Efežanom 4:23) V pismu Rimljanom 12:2 beremo: »In nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se tako preobražajte z obnovo svojega uma …«

Naša želja mora biti po služenju Kristusu. Kadar pa naše življenje ne sledi krščanskim načelom, postane življenje težko. Ni možno gledati televizije, se peljati v službo ali imeti kosila s sodelavci, ne da bi bili pri tem »bombardirani« z vsebinami, ki nasprotujejo naši veri. Naš um lahko postane talec tovrstnih misli.

Biblija govori tudi o naših željah in hrepenenju, zlasti kadar govori o našem srcu. Največja zapoved je, da ljubimo svojega Boga z vsem našim srcem. Kjer je vaše srce, tam je tudi vaš zaklad. Pavel piše: »Mislite na to, kar je zgoraj, ne na to, kar je na zemlji.« (Kološanom 3:2)

Toda kljub vsemu nam mora biti jasno: »Srce je bolj zvito od vsega in zahrbtno; kdo ga more doumeti?« (Jeremija 17,9)

Bog nam ponuja načine, kako očistiti naš um in spreobrniti naše srce. Daje nam Sveto pismo. Njen vpliv na naša življenja se še bolj poveča, ko začnemo z učenjem njenih delov na pamet.

Satan je skušal Jezusa, po tem ko se je postil v puščavi 40 dni. Jezus pa mu je vedno odgovoril s citiranjem pete Mojzesove knjige. Rekel mu je: »Pisano je: človek naj ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust.« (Matej 4,4)

Dva verza, ki sem se ju naučil na pamet, sta mi bila vedno v oporo, kot otok sredi oceana; vedno ko sem se spopadal s preizkušnjami: »Kako lahko ohrani mladenič svojo pot čisto? Če bo izpolnjeval tvojo besedo … Tvoj izrek hranim v svojem srcu, da ne bi grešil zoper tebe.« (Psalm 119,9 in 11) Sedaj se ne opredeljujem kot mladenič, še vedno pa si želim, da moja pot ostane čista. Jezus je molil za svoje učence: »Posveti jih v resnici; tvoja beseda je resnica.« (Janez 17:17) Z učenjem na pamet Biblije se spremeni vaš način razmišljanja in osredotočate se na modre in čiste stvari.

Učenje Biblije na pamet … Sedaj si morda predstavljate pismouka s steklenimi očmi, skritimi za kupi knjig, ali pa otroka, kako recitira verze. Ne, učenje Biblije na pamet postavi vaše misli na stran. Pomnjenje Biblije je ključno v naši duhovni rasti. Morda imate občutek, da je za vas to nedosegljivo, saj ste bodisi prezaposleni bodisi prestari ali kaj podobnega. Ampak, ali ste res?

Psiholog Tim LaHaye razlaga, da naša bojazen pred pomnjenjem izvira predvsem iz blokad v ambiciji in še bolj iz mentalnih blokad: »Če bi vas vprašal za telefonsko številko ali za naslov bivanja, ne bi imeli nobenega problema z »ricitiranjem« teh informacij. In vsak, ki lahko to stori, si lahko zapomni tudi verze iz Svetega pisma. Če povem po pravici: »Memorizacija Biblije zahteva trud in delo, toda kasneje se ta trud mnogoterno povrne v našem duhovnem življenju.«1

Psalm 1 opisuje človeka, ki si je zapomnil dele Biblije in o njih večkrat skozi dan razmišlja:

»Blagor človeku, ki ne hodi po nasvetu krivičnih, ne stopa na pot grešnikov in ne poseda v družbi porogljivcev, temveč se veseli v GOSPODOVI postavi in premišljuje njegovo postavo podnevi in ponoči.« (Psalm 1,1–2)

Ko dovolj skrbite za poznavanje Biblije do te mere, da si jo skušate zapomniti, postane ta del vaših misli. Nepričakovano boste večkrat na dan kar sami od sebe začeli recitirati Biblijo oziroma večkrat se boste spomnili na določene verze. Ko se sredi noči zbudite zaradi jeze ali strahu, se lahko hitro spomnite verzov, ki govorijo o takšnih občutkih.

Avtor Psalmov opiše posledice takega življenja: »Tak je kakor drevo, zasajeno ob vodnih strugah, ki daje svoj sad ob svojem času in njegovo listje ne ovene; vse, kar dela, uspeva.« (Psalm 1:3) Kdor premišljuje Božjo besedo, bo s pogumom nadaljeval svojo pot; tudi ko postane življenje težko. Ne bo padel pod pritiskom. Tak postane dosleden.

Jezus je uprizoril takšno doslednost. Ne moremo reči, da živimo brezgrešno življenje, kakršnega je živel učlovečen Bog, lahko pa stvari vrednotimo tako, kot jih je On. Vzemite v roke evangelij in začnite brati o Jezusu. Velikokrat je citiral Biblijo. Skoraj 10 % Jezusovih besed je citatov iz Stare zaveze. Z naučenimi verzi iz Biblije je lahko Jezus uporabil te besede v primernih trenutkih. Enako lahko storimo mi.

Rimljanom 12,2 pravi: »In nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se tako preobražajte z obnovo svojega uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno.« S pomnjenjem Biblije in zavednim razmišljanjem o teh verzih nam daje mero, s katero vrednotimo vse informacije in stvari, pridobljene v medijih, reklamah, prijateljih itd. Namesto da ostajamo priklenjeni k svetu, se preobražamo s pomočjo Božjih besed, ki so v nas.

Pa začnimo. Poglejte na uro in si zapomnite čas. Kar sledi, bo zahtevalo nekaj truda, toda presenečeni boste, kako malo časa dejansko potrebujete, da si zapomnite verz ali dva do črke natančno. (Tudi tisti ki so se naučili že na stotine verzov, vedno začnejo pri pomnjenju enega verza.) Poskusimo s Pismom Filipljanom 4:6–7:

»Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo, z zahvaljevanjem. In Božji mir, ki presega vsak um, bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu.«

Učenje verzov se začne najprej s seznanjanjem z verzi. Verze najprej nekajkrat glasno preberite. To zaposli um na tri načine: vizualno, govorno in slušno. Sledi prepis verzov na kartico ali na večji samolepljivi papir. Z zapisom verzov na kartico še dodatno pripomoremo k njihovemu pomnjenju, hkrati pa nas kartica spodbuja, da jih večkrat preberemo in ne obupamo z učenjem.

Sedaj pa poskusite citirati verz po spominu. Ne počutite se slabo, če morate pokukati na listek za pomoč. Samo nadaljujte, besedo za besedo. Ko boste dobili občutek, da verz dobro poznate, ga poskusite zapisati po spominu.

Ste končali? Ponovno poglejte na uro. Sedaj ste za 39 besed oziroma dva verza bližje, da postanete dosleden učenec Božje besede.

Prilagamo pa nekaj verzov, katere priporočamo, da se jih najprej naučite:

 • 1 Korinčanom 10,13
 • 1 Janez 1,9
 • 1 Janez 5,11–13
 • Rimljanom 3,23
 • Janez 1,12
 • Rimljanom 5,8
 • Ephesians 2,8–9
 • Galatians 2,20
 • Philippians 4,13
 • Rimljanom 12,1–2
 • Rimljanom 8,28
 • Janez 16,33
 • Efežanom 6,10–11
 • 1 Peter 5,7
 • Apostolska dela 1,8

1. Tim LaHaye, How to Study the Bible for Yourself (Irvine, CA: Harvest House, 1976), p. 128.

Imam vprašanje …